Qüestionari Satisfacció Client

  Dades

  1. Com valores la neteja del teu centre en general?

  Molt BonaBonaNormalMala

  2. Com valores l’Equip de Neteja?

  Molt BonaBonaNormalMala

  3. Que valores més positivament del nostre sistema i que creus que s’hauria de canviar?

  4. Què creus que hauria de canviar?

  5. Com valores la gestió del supervisor?

  Molt BonaBonaNormalMala

  6. Com valores la comunicació amb el teu supervisor?

  Molt BonaBonaNormalMala

  7. Es realitzen supervisions al teu centre?

  SINO

  8. Estan planificades les supervisions del centre?

  SINO

  9. Realitzes actes de reunió (reunions) mensuals amb el supervisor?

  SINO

  10. Tens planificades les actes de reunió (reunions) amb el supervisor?

  SINO

  11. Saps que tenim un Supervisor de Nit?

  SINO

  12. Quina valoració fa del Supervisor/a de Nit?

  Molt BonaBonaNormalMala

  13. Recomanaries a Netsport com empresa de neteja?

  SINO

  14. Tens alguna proposta de millora?