[fusion_text]POLÍTICA DE QUALITAT I MEDI AMBIENT DE NETSPORT

Netsport és actualment l’única empresa dedicada en exclusivitat a la neteja i higiene d’instal·lacions esportives.
Netsport és un referent al sector degut a la qualitat del servei i la nostra continua dedicació per a millorar.

Els nostres esforços en qualitat no només són oferir uns bons serveis de cara al client, sinó que s’enfoquen en garantir la desinfecció i salut dels usuaris. Una desinfecció deficient pot repercutir en problemes a nivell microbiològic. És per aquest motiu que és crucial per Netsport donar un servei de qualitat extrema, en el que el client final pugui gaudir amb tranquil·litat de les instal·lacions i no s’hagi de preocupar per a la seva salut.

Per aconseguir un servei de màxim nivell ens donem suport amb maquinària especialitzada i amb productes d’ altíssima qualitat, fem servir productes biodegradables i respectuosos amb el Medi Ambient, ja que per nosaltres el respecte i conservació del Medi Ambient és tant important com la qualitat del servei.

A fi de poder garantir el nivell de neteja òptim que requereixen les instal·lacions esportives, es realitzen continues supervisions, auditories de neteja, controls microbiològics, etc. que ens garanteixin una extrema qualitat del servei.

Des de Netsport realitzem el nostre servei vetllant pel Medi Ambient conscients dels impactes ambientals que el nostre servei té, centrem els nostres esforços en el consum de productes de neteja respectuosos amb el Medi Ambient i realitzant una correcta gestió dels residus generats, així com controlant el consum de recursos naturals i les emissions atmosfèriques, amb l’objectiu de prevenir la contaminació i fer un consum sostenible dels recursos naturals.

La Direcció de Netsport esta compromesa en mantenir i millorar contínuament un sistema de qualitat i Medi Ambient eficaç i efectiu, per tal de millorar la seva competitivitat en el seu àmbit i al compliment de requisits legals i altres requisits.
A Netsport treballem per garantir la qualitat del servei donant compliment a totes les nostres obligacions tant formals con ètiques amb els nostres treballadors, proveïdors, i entorn medi ambiental.

El sistema de Gestió Integrat de Qualitat i Medi Ambient de Netsport es basa en les Normes Internacionals UNE-EN ISO 9001:2015 i UNE-EN ISO 14001:2015. Per que aquest sistema sigui eficaç s’estableixen de manera anual els objectius i fites de qualitat i Medi Ambient que es revisaran periòdicament com a eina per a la millora continua.

A Netsport ens importa el benestar del nostre equip humà, incloent els principals factors físics, socials i psicològics. La comunicació fluïda és un dels nostres valors. Així com la formació continua dels nostres treballadors, és una condició imprescindible per aconseguir les fites proposades per l’ organització.

La direcció de Netsport revisa periòdicament el sistema de Gestió Integrat (incloent aquesta política), per tal de garantir la seva conveniència, adequació i eficàcia, avaluant oportunitats de millora tant dels sistema com dels processos.

La política s’ ha comunicat a tots els nivells d’ empresa i es manté a disposició del personal, així com a les parts interessades mitjançant la pàgina web.

Barcelona, a 23 de Setembre de 2019

La Direcció  

[/fusion_text]

Start typing and press Enter to search